ด้านการบริการ

บริษัทให้ความสำคัญด้านการบริการที่ยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานใส่ใจในการสื่อสารข้อมูล เกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าและความคืบหน้าของการผลิตสินค้า ผ่านช่องทางที่ทันสมัยและสะดวกต่อการเข้าถึง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ การตรวจสอบภายใน เอกสารการขนส่ง มีไว้พร้อมให้กับลูกค้าเสมอ เราประสานงานกับลูกค้าในการบริการ จนกระทั่งลูกค้าได้รับสินค้า